White Widow

From 7.50

De White Widow van Greenhouse Seeds is één van de meest populair cannabissoorten die ooit in deze wereld heeft bestaan. Deze populariteit is er natuurlijk niet vanzelf gekomen, de White Widow groeit super makkelijk en eist erg weinig van haar verzorgers. Ze is stressbestendig en kan goed tegen een stootje, hierdoor is ze perfect voor beginners omdat die nog wel eens foutjes willen maken. De White Widow kan binnen, buiten en in een kas gehouden worden. Binnen worden de planten vaak in een hydrocultuursysteem gebruikt. door de planten te scroggen of andere Low Stress Training technieken toe te passen, zal de uiteindelijke opbrengst aanzienlijk verhoogd worden.

De White Widow dankt haar naam voornamelijk aan haar uiterlijk. De prachtige toppen zijn diep groen en zitten vol met witte plakkerige trichomes. Soms zijn de toppen zo wit dat het lijkt alsof er een laagje sneeuw over de planten heen ligt, vandaar dat ze de naam “White Widow” heeft gekregen. De White Widow kan een THC percantage van 18,76% bereiken. het CBD gehalte blijft er laag en zal een percentage van 0.10% aanhouden.

De White Widow heeft in al die jaren meerdere prijzen gewonnen, waar onder de Cannabis Cup van Hightimes. Ze is ontwikkeld door Brazillian strains te kruisen met South Indian strains. Uiteindelijk is het gelukt om deze strain zo ver  door te stabiliseren dat de White Widow is ontstaan. Deze oldschool cannabis strain is tegenwoordig nog steeds terug te vinden in vele coffeeshops en dit is natuurlijk niet voor niks, het effect van de White Widow is super relax en slaat snel in, eenmaal op level zal de plezierige vibe lang aanhouden.

De wietzaden van de White Widow zijn vrouwelijk en van hoge kwaliteit. De White widow is één van de makkelijkste strain om te houden en wordt daarom vaak aangeraden aan beginners. Het kost weinig moeite om de planten gezond te houden. Hoe gezonder de White Widow is, hoe productiever zij zal zijn. Ook de kwaliteit van het eindresultaat is prachtig! Ben jij op zoek naar een mooie strain die niet al te moeilijk groeit? dan is de White Widow de perfecte keuze voor jou! Start het avontuur vandaag nog en bestel je wietzaden bij Wildstrains.nl

SKU: N/A Category:

De White Widow van de Greenhouse Seeds is één van de meest populaire cannabissoorten die ooit heeft bestaan. Deze populariteit  is natuurlijk niet vanzelf gekomen, de White Widow groeit makkelijk en is niet erg veeleisend. De buds zijn prachtig en zitten vol met witte trichomes. Soms zijn de toppen zo wit dat het lijkt alsof er een laagje sneeuw over heen zit, vandaar de naam “White Widow”. Doordat de White Widow zo makkelijk groeit is ze een ideale strain voor beginners.  De White Widow heeft een bloeitijd van 8 tot 9 weken, dit is redelijk lang voor een indica strain maar het wachten zal worden beloond met prachtige opbrengst. De toppen van de White Widow zijn diep groen met een prachtige wit-glimmende laag plakkerige THC kristallen. De White Widow kan een THC percantage van 18,76% bereiken. Deze wietzaden zijn de uitverkorene als het gaat om strains die makkelijk groeien.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 tot 9 weken

Eind bloeitijd buiten

Eind September

White Widow

From 7.50

The White Widow by Greenhouse Seeds is one of the most popular cannabis strains to ever exist. This popularity did not come naturally, the White Widow grows easily and is not very demanding. The buds are beautiful and full of white trichomes. Sometimes the tops are so white that it looks like there is a layer of snow over them, hence the name “White Widow”. Because the White Widow grows so easily, she is an ideal strain for beginners. The White Widow has a flowering time of 8 to 9 weeks, which is quite long for an indica strain, but the wait will be rewarded with beautiful yields. The buds of the White Widow are deep green with a beautiful white-shiny layer of sticky THC crystals. The White Widow can reach a THC percentage of 18.76%. These cannabis seeds are the chosen one when it comes to strains that grow easily.

SKU: N/A Category:

The White Widow by Greenhouse Seeds is one of the most popular cannabis strains to ever exist in this world. This popularity did not come about by itself, the White Widow grows very easily and demands very little from its caretakers. She is stress resistant and can take a beating, making her perfect for beginners because they still like to make mistakes. The White Widow can be kept indoors, outdoors and in a greenhouse. Indoors, the plants are often used in a hydroponic system. by scrogging the plants or applying other Low Stress Training techniques, the final yield will be significantly increased.

The White Widow mainly owes its name to its appearance. The beautiful buds are a deep green and full of white sticky trichomes. Sometimes the buds are so white that it looks like there is a layer of snow over the plants, which is why she has been given the name “White Widow”. The White Widow can reach a THC percentage of 18.76%. the CBD content remains low and will maintain a percentage of 0.10%.

The White Widow has won several awards over the years, including the Hightimes Cannabis Cup. She was developed by crossing Brazillian strains with South Indian strains. In the end, we managed to stabilize this strain enough to create the White Widow. This old school cannabis strain can still be found in many coffee shops nowadays and this is of course not for nothing, the effect of the White Widow is super relaxed and hits quickly, once on level the pleasant vibe will last for a long time.

The cannabis seeds of the White Widow are feminine and of high quality. The White Widow is one of the easiest strains to keep and is therefore often recommended to beginners. It takes little effort to keep the plants healthy. The healthier the White Widow is, the more productive she will be. The quality of the end result is also beautiful! Are you looking for a beautiful strain that is not too difficult to grow? then the White Widow is the perfect choice for you! Start the adventure today and order your cannabis seeds at Wildstrains.nl

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 to 9 weeks

Eind bloeitijd buiten

End of September