White Fire Gelato

From 10.00

De White Fire Gelato van Growers Choice is ontstaan door het kruisen van een White Fire OG en een Frosty Gelato. Door zorgvuldig te kruisen en te kweken is het de telers van Growers Choice gelukt om deze indrukwekkende strain te stabiliseren. De White Fire Gelato kan groeien in koudere en warmere delen van de wereld. De planten zijn goed bestand tegen schimmels en ziektes. Naast haar hoge THC gehalte van 21 tot 25% heeft deze strain een zeer unieke smaak. De fruitige en romige geuren die de toppen verspreiden zijn een ware lust voor de zintuigen.

SKU: N/A Category:

De White Fire Gelato van Growers Choice is een prachtige nieuwe wietsoort die ontstaan is door het kruisen van een White Fire OG en een Frosty Gelato. Door zorgvuldig te kruisen en te kweken is het de telers van Growers Choice gelukkig om deze indrukwekkende strain te stabiliseren.

Ze heeft vooral de smaak van de White Fire OG. de Frosty Gelato is aan deze kruising toegevoegd zodat de nakomelingen grotere en zwaardere buds zouden produceren, en dit is gelukt. Als de White Fire Gelato gezond is zal ze iets meer opleveren als gemiddelde cannabis soorten. De kwaliteit van het eindresultaat is werkelijk prachtig om te zien, de compacte buds zijn bedekt met een dikke laag plakkerige THC trichomes. De White Fire Gelato kan een hoog THC percentage van 21 tot 25% bereiken, dit is natuurlijk ook afhankelijk van de omstandigheden waarin de planten opgroeien.

Naast haar hoge THC percentage beschikt de White Fire Gelato over een verbluffend smaakprofiel. De fruitige en romige geuren die de toppen verspreiden zijn een ware lust voor de zintuigen. De planten beginnen al redelijk vroeg hun geur te ontwikkelen en ruiken erg sterk, deze geur wordt alleen maar sterker als het einde van de plant dichter bij komt. De sterke geur van de planten is zeker iets om rekening mee te houden als je er voor kiest om deze wietzaadjes aan te schaffen.

De sterke genetica van de White Fire Gelato bestaat voor 50% uit indica en voor 50% uit sativa. Deze perfect gebalanceerde hybrid heeft een redelijk snelle bloeitijd van 9 weken. Als de planten buiten groeien zullen ze in de tweede week van oktober klaar zijn, het effect van de buds is rond deze tijd het krachtigst. De White Fire Gelato zal binnen een gemiddelde lengte bereiken van 110 tot 140 centimeter hoog. Buiten kunnen de planten iets groter worden, namelijk rond de 170 tot 200 centimeter hoog.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 weken

White Fire Gelato

From 10.00

The White Fire Gelato from Growers Choice was created by crossing a White Fire OG and a Frosty Gelato. Through careful crossing and breeding, the Growers Choice growers have managed to stabilize this impressive strain. The White Fire Gelato can grow in colder and warmer parts of the world. The plants are resistant to fungi and diseases. In addition to her high THC content of 21 to 25%, this strain has a very unique taste. The fruity and creamy scents that spread the buds are a real treat for the senses.

SKU: N/A Category:

The White Fire Gelato from Growers Choice is a beautiful new cannabis strain that was created by crossing a White Fire OG and a Frosty Gelato. Through careful crossing and breeding, Growers Choice growers are happy to stabilize this impressive strain.

She especially has the taste of the White Fire OG. the Frosty Gelato was added to this cross so that the offspring would produce bigger and heavier buds, and it worked. If the White Fire Gelato is healthy, she will yield slightly more than average cannabis strains. The quality of the end result is really beautiful to see, the compact buds are covered with a thick layer of sticky THC trichomes. The White Fire Gelato can reach a high THC percentage of 21 to 25%, which of course also depends on the conditions in which the plants grow.

In addition to its high THC percentage, the White Fire Gelato has an amazing flavor profile. The fruity and creamy scents that spread the buds are a real treat for the senses. The plants start to develop their scent fairly early and smell very strong, this scent only gets stronger as the end of the plant gets closer. The strong smell of the plants is certainly something to take into account if you choose to purchase these cannabis seeds.

The strong genetics of the White Fire Gelato consist of 50% indica and 50% sativa. This perfectly balanced hybrid has a fairly fast flowering time of 9 weeks. If the plants are grown outdoors they will be ready in the second week of October, the effect of the buds is strongest around this time. The White Fire Gelato will reach an average height of 110 to 140 centimeters in height. Outdoors, the plants can grow slightly larger, around 170 to 200 centimeters high.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 weeks