Super Silver Haze CBD

From 34.00

De Super Silver Haze CBD van Greenhouse Seeds is wietsoort met een hoog CBD gehalte. Deze medicinale wietsoort kan een CBD gehalte van 14% en een THC gehalte van ook 14% bereiken. Dit maakt haar de perfecte medicinale wietsoort. De Super Silver Haze CBD groeit snel en kan erg groot worden. de stelen zijn dik en sterk, dit is ook wel nodig omdat de buds het formaat van een onderarm aan kunnen nemen. De Super Silver Haze CBD bestaat voor 30% uit indica en voor 70% uit sativa genen, door haar lange sativa achtige uiterlijk is het lonend om gebruik te maken van bepaalde Low Stress Training technieken, deze technieken zullen de opbrengst met ruim 30% verhogen!

SKU: N/A Category:

De Super Silver Haze CBD van Greenhouse Seeds is een prachtige wietsoort met een hoog CBD gehalte. Deze medicinale wietsoort kan een CBD gehalte van wel 14% bereiken! Combineer dit met een gemiddeld THC percentage van ook 14% en de perfect uitgebalanceerde Super Silver Haze CBD is geboren. De Super Silver Haze CBD is een strain die snel groeit en grote lange takken kan aanmaken. Ze is ideaal om Low Stress Training technieken op toe te passen, dit zal er uiteindelijk ook toe lijden dat de dames productiever worden en meer opbrengen. De flowers van de Super Silver Haze CBD worden groot en lang. in sommige gevallen kunnen deze toppen uitgroeien tot het formaat van een onderarm van een volwassen man. Doordat deze wietsoort zo een mooie opbrengst oplevert zijn ze één van de populairste medicinale haze wietsoorten.

De Super Silver Haze CBD van Greenhouse Seeds bestaat voor 30% uit indica genetica en voor 70% uit sativa genetiva. Ze heeft bijna alle kenmerken van de originele Super Silver Haze, alleen het CBD gehalte en het THC gehalte zijn het grote verschil. De Super Silver Haze CBD is een makkelijk te groeien wietsoort die binnen, buiten en in een plantenkas gehouden kan worden. Doordat de planten snel groeien en erg groot worden zullen ze vaak wat meer voeding nodig hebben als gemiddelde wietsoorten.

De vrouwelijke zaden van de Super Silver Haze CBD zijn allemaal fotoperiode, dit houdt in dan de planten pas zullen gaan bloeien als het aantal lichturen per dag korter wordt. Als de Super Silver Haze CBD buiten groeit zal je tot half oktober moeten wachten, rond deze periode is de kwaliteit van de buds het beste. Binnen heeft de Super Silver Haze CBD een bloeitijd nodig van 10 tot 11 weken, dit wachten zal beloond worden met een grote opbrengst heerlijke ruikende buds. De terpenen in de plant ruiken fruitig met diesel achtige aroma’s gemengd met de geuren van vers gekapt dennenhout. Wil jij het beste resultaat uit medicinale wietzaadjes halen? Twijfel niet langer en ga het avontuur aan met de Super Silver Haze CBD!

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

10 tot 11 weken

Super Silver Haze CBD

From 34.00

The Super Silver Haze CBD from Greenhouse Seeds is a cannabis strain with a high CBD content. This medicinal cannabis strain can reach a CBD content of 14% and a THC content of 14%. This makes her the perfect medicinal cannabis strain. The Super Silver Haze CBD grows quickly and can become very large. the stems are thick and strong, this is also necessary because the buds can take the size of a forearm. The Super Silver Haze CBD consists of 30% indica and 70% sativa genes, due to her long sativa-like appearance it is worthwhile to use certain Low Stress Training techniques, these techniques will increase the yield by over 30%!

SKU: N/A Category:

The Super Silver Haze CBD from Greenhouse Seeds is a beautiful cannabis strain with a high CBD content. This medicinal cannabis strain can reach a CBD content of up to 14%! Combine this with an average THC percentage of 14% and the perfectly balanced Super Silver Haze CBD is born. The Super Silver Haze CBD is a strain that grows quickly and can produce large, long branches. She is ideal for applying Low Stress Training techniques, this will ultimately also lead to the ladies becoming more productive and yielding more. The flowers of the Super Silver Haze CBD grow big and long. in some cases, these buds can grow to the size of a grown man’s forearm. Because this cannabis strain produces such a nice yield, they are one of the most popular medicinal haze weed varieties.

The Super Silver Haze CBD from Greenhouse Seeds consists of 30% indica genetics and 70% sativa genetics. She has almost all the characteristics of the original Super Silver Haze, only the CBD and THC levels are the big difference. The Super Silver Haze CBD is an easy-to-grow cannabis strain that can be kept indoors, outdoors and in a greenhouse. Because the plants grow quickly and become very large, they will often need a little more nutrition than average types of cannabis.

The female seeds of the Super Silver Haze CBD are all photoperiod, which means that the plants will only flower when the number of light hours per day decreases. If the Super Silver Haze CBD grows outdoors, you will have to wait until mid-October, around this time the quality of the buds is the best. Indoors, the Super Silver Haze CBD needs a flowering time of 10 to 11 weeks, this wait will be rewarded with a large yield of delicious smelling buds. The terpenes in the plant smell fruity with diesel-like aromas mixed with the scents of freshly cut pine. Do you want to get the best result from medicinal cannabis seeds? Do not hesitate any longer and go on an adventure with the Super Silver Haze CBD!

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

10 to 11 weeks