Sour Diesel

From 9.00

De Sour Diesel van Royal Queen Seeds is een unieke cannabisstrain die afkomstig is uit Californië. Ze staat bekend om haar complexe geur en smaak profiel. De aroma’s van fruitige en zure citrusvruchten zijn sterk aanwezig, de kruidige peperachtige nasmaak maakt het hele plaatje compleet. Ondanks een gemiddeld THC percentage van 19% zal je er niet raar van op moeten kijken als deze strain keihard inslaat. De  Sour Diesel bestaat voor 70% uit sativa genetica en voor 30% uit indica genetica. Door haar lange structuur is het in de meeste gevallen verstandig om de planten te trainen of om andere Low Stress Training technieken op toe te passen. Deze technieken zullen de productie met minimaal 30% verhogen! Vind jij smaak en geur belangrijk bij het uitkiezen van jou perfecte cannabiszaden? Dan is de Sour Diesel de perfecte train voor jou!

SKU: N/A Category:

De Sour Diesel van Royal Queen Seeds is een unieke cannabisstrain die afkomst is uit California. Net zoals veel andere strains die afkomstig zijn uit California, staat de Sour Diesel bekend om haar complexe geur en smaal profiel. De aroma’s van fruitige en zure citrusvruchten zijn al vanaf een grote afstand te ruiken. Deze heerlijke geuren worden vergezeld door kruidige, peperachtige ondertonen die het hele geurprofiel compleet maken. De exotische smaken van deze strain hebben er toe geleid dat ze een favoriet is geworden van veel cannabisliefhebbers. Vind jij smaak en geur belangrijk bij het uitkiezen van jou perfecte cannabiszaden? Dan is de Sour Diesel de perfecte train voor jou!

Ondanks het gemiddelde THC percentage van 19% zal je er niet raar van op moeten kijken als deze strain harder in slaat als verwacht. Het effect is  ontspannen, fysiek en helder. De Sour Diesel bestaat voor 70% uit sativa genetica en voor 30% uit indica genetica. Dit is sterk terug te merken uit de ontwikkelingen van de planten. de Sour Diesel maakt lange dunne takken aan.  Door deze lange takken is  het soms handig om de planten te scrogger of andere LST technieken op toe te passen. Door bepaalde Low Stress Training technieken toe te passen kan de opbrengst met ruim 30% worden verhoogt.

De Sour Diesel is ontstaan doordat de kwekers van Royal Queen Seeds een originele Diesel hebben weten te kruisen met een (Norhern Light X Shiva X Hawaiian). Binnen wordt de Sour Diesel niet erg groot, een lengte van 90 tot 160 centimeter zal er bereikt kunnen worden.  De planten kunnen buiten makkelijke een lengte van 150 tot 200 centimeter bereiken. Na een bloeitijd van 10 tot 11 weken zal je worden beloond met een hoge opbrengst van mooie groene flowers. De geuren die vrijkomen tijdens het knippen geven je het gevoel dat je midden in California op een fruitkwekerij rondloopt. Als de Sour Diesel buiten groeit zullen de planten aan het eind van oktober klaar zijn voor de schaar.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

10 tot 11 weken

Eind bloeitijd buiten

Eind oktober

Sour Diesel

From 9.00

The Sour Diesel by Royal Queen Seeds is a unique cannabis strain that comes from California. She is known for her complex scent and flavor profile. The aromas of fruity and sour citrus fruits are strongly present, the spicy peppery aftertaste completes the whole picture. Despite an average THC percentage of 19%, you shouldn’t be surprised if this strain hits hard. The Sour Diesel consists of 70% sativa genetics and 30% indica genetics. Due to its long structure, it is in most cases wise to train the plants or to apply other Low Stress Training techniques. These techniques will increase production by at least 30%! Do you think taste and smell are important when choosing your perfect cannabis seeds? Then the Sour Diesel is the perfect train for you!

SKU: N/A Category:

The Sour Diesel by Royal Queen Seeds is a unique cannabis strain that originates from California. Like many other strains originating from California, the Sour Diesel is known for its complex aroma and flavor profile. The aromas of fruity and sour citrus fruits can be smelled from a great distance. These delicious scents are accompanied by spicy, peppery undertones that complete the whole fragrance profile. The exotic flavors of this strain have made it a favorite of many cannabis enthusiasts. Do you think taste and smell are important when choosing your perfect cannabis seeds? Then the Sour Diesel is the perfect train for you!

Despite the average THC percentage of 19%, you shouldn’t be surprised if this strain hits harder than expected. The effect is relaxed, physical and clear. The Sour Diesel consists of 70% sativa genetics and 30% indica genetics. This is strongly reflected in the development of the plants. the Sour Diesel produces long thin branches. Because of these long branches it is sometimes useful to scrogger the plants or apply other LST techniques. By applying certain Low Stress Training techniques, the yield can be increased by more than 30%.

The Sour Diesel was created because the breeders of Royal Queen Seeds managed to cross an original Diesel with a (Norhern Light X Shiva X Hawaiian). Indoors, the Sour Diesel is not very large, a length of 90 to 160 centimeters can be reached. The plants can easily reach a length of 150 to 200 centimeters outdoors. After a flowering time of 10 to 11 weeks you will be rewarded with a high yield of beautiful green flowers. The scents that are released during the cutting give you the feeling that you are walking around a fruit farm in the middle of California. If the Sour Diesel is grown outdoors, the plants will be ready for the scissors at the end of October.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

10 to 11 weeks

Eind bloeitijd buiten

The end of October