Purple Lemonade

From 13.00

De Purple Lemonade van FastBuds is een zelfbloeiende strain die prachtige paarse toppen krijgt. De Purple Lemonade is niet alleen mooi om te zien, de heerlijke zoete en citroen achtige aroma’s die de toppen verspreiden zijn zeker aan te raden aan iedere cannabisliefhebber. Onder de juiste omstandigheden kan een THC percentage van wel 22% worden bereikt. Dit in combinatie met alle andere positieve eigenschappen maakt de Purple Lemonade een strain die iedereen zeker een keer zou moeten ervaren.

SKU: N/A Category:

De Purple Lemonade van FastBuds is een autoflower wietsoort, wat in houdt dat de planten vanzelf zullen gaan bloeien afhankelijk van het aantal lichturen die ze hebben gehad. De Purple Lemonade begint na 3 tot 4 weken automatisch te bloeien, ook als de lichturen het zelfde blijven of langer worden. De bloeifase van de Purple Lemonade is kort en duurt maar 8 tot 9 weken. Door de korte groei en bloeifase zijn de wietzaadjes van de Purple Lemonade een interessante keuze voor landen met korte zomers.

De Purple Lemonade is één van de meest smaakvolle wietsoorten die de kwekers FastBuds hebben weten te creëren. De aroma’s die vrijkomen ruiken sterk naar citroen en zoete limonade gemaakt van citrusvruchten. De Purple Lemonade is een echte aanrader voor iedereen die smaak en geur hoog in het vaandel heeft staan. Het exotische terpenenprofiel zal in combinatie met haar complexe high zorgen voor een zeer aangename ervaring. De Purple Lemonade bestaat voor 70% uit indica genen en voor 30% uit sativa genen.

Het is de breeders van FastBuds weer gelukt om een prachtige indica dominante autoflower strain op de markt te brengen. Dit keer hebben de kwekers een exotische paarse wietsoort uit California gekruist met de beste Ruderalis Genetica van Fastbuds. De kalmerende indica high is een kenmerkende eigenschap van de Purple Lemonade. Het effect van deze strain is krachtig vergeleken met andere autoflower strains. De Purple Lemonade kan onder de juiste omstandigheden een hoog THC percentage van wel 22% bereiken.

Deze unieke wietsoort groeit makkelijk en snel en eist niet veel van haar verzorgers. Ze kan buiten en binnen gehouden worden. Ook kunnen de planten overleven met een lage dosis voeding. De planten worden ongeveer 70 tot 110 centimeter hoog en zitten vol met dikke toppen. De prachtige paarse toppen kunnen lichtere roze tinten krijgen, afhankelijk van de genetica in combinatie met voeding en licht. Door de groene bladeren, bruine bloeiharen en paarse bloemen ontstaat er een prachtig contrast van kleuren, die een waar genot zijn voor de ogen van iedere cannabis fanaat.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 tot 10 weken

Purple Lemonade

From 13.00

The Purple Lemonade by FastBuds is an autoflowering strain that produces beautiful purple buds. The Purple Lemonade is not only beautiful to look at, the delicious sweet and lemony aromas that the buds spread are definitely recommended to any cannabis lover. Under the right conditions, a THC percentage of up to 22% can be achieved. This in combination with all the other positive qualities makes the Purple Lemonade a strain that everyone should definitely experience.

SKU: N/A Category:

The Purple Lemonade from FastBuds is an autoflower cannabis strain, which means that the plants will flower automatically depending on the number of light hours they have had. The Purple Lemonade will start to flower automatically after 3 to 4 weeks, even if the light hours remain the same or become longer. The flowering phase of the Purple Lemonade is short, lasting only 8 to 9 weeks. Due to the short growth and flowering phase, the cannabis seeds of the Purple Lemonade are an interesting choice for countries with short summers.

The Purple Lemonade is one of the tastiest cannabis strains that the FastBuds growers have managed to create. The aromas that are released smell strongly of lemon and sweet lemonade made from citrus fruits. The Purple Lemonade is highly recommended for anyone who values taste and smell. The exotic terpene profile combined with her complex high will make for a very pleasant experience. The Purple Lemonade consists of 70% indica genes and 30% sativa genes.

The breeders at FastBuds have again succeeded in bringing a beautiful indica dominant autoflower strain to the market. This time, the breeders crossed an exotic purple cannabis strain from California with the best Ruderalis Genetics from Fastbuds. The calming indica high is a hallmark of Purple Lemonade. The effect of this strain is potent compared to other autoflower strains. The Purple Lemonade can reach a high THC percentage of up to 22% under the right conditions.

This unique cannabis strain grows easily and quickly and does not demand much from its caretakers. She can be kept outdoors and indoors. The plants can also survive with a low dose of nutrition. The plants are about 70 to 110 centimeters high and are full of thick buds. The beautiful purple buds can grow to lighter pinks depending on the genetics combined with nutrition and light. The green leaves, brown hairs and purple flowers create a beautiful contrast of colors, which is a real pleasure for the eyes of every cannabis fanatic.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 to 10 weeks