O.G. Kush

From 8.50

De O.G. KUSH is een super krachtige wietsoort die ontstaan is in Californië. Deze strain kan een THC gehalte van 20% bereiken en zorgt voor een sterk effect. De planten blijven redelijk klein en worden vaak niet groter dan 160 centimeter. Deze strain groeit compact en maakt dikke stelen aan, wat ook wel nodig is om de zware toppen omhoog te houden. De heerlijk ruikende terpenen van de O.G. Kush maken deze strain perfect voor iedereen die kwaliteit belangrijk vind.

SKU: N/A Category:

De O.G. Kush van Royal Queen Seeds is één van de krachtigste strains die dit bedrijf ooit op de markt heeft gebracht. Het THC gehalte van deze strain kan een hoogte van 20% bereiken. Hierdoor wordt het effect van deze strain vaak onderschat. Het zal je doen verbazen hoe krachtig het effect van deze strain is. Dit is ook één van de redenen dat ze zo gewild is bij cannabisliefhebbers en coffeeshops. De O.G. Kush is een echte oldschool strain die door de jaren heen populair is gebleven dankzij haar geweldige resultaten. Ook hebben deze zaadjes veel cups en andere cannabis prijzen gewonnen.

Hoe deze strain is ontstaan is niet helemaal bekend. Omdat het zo lang geleden is dat deze soort ontstaan is, is het onmogelijk om uit te zoeken hoe zij precies is ontstaan en wie de ouders van deze cannabissoort zijn geweest. De strain is in ieder geval ontstaan is noord Californië, waar veel meester kwekers vandaan komen. Er gaan verhalen rond dat ze ontstaan is het door het kruizen van een Chemdawg met Pakistan Kush en een Lemon Thai. Anderen denken weer dat ze is ontstaan door een stek van een unieke Chemdawg, die later verder ontwikkeld is tot de originele O.G. Kush die we nu allemaal kennen.

De terpenen van de O.G. Kush zijn uniek en ruiken echt heerlijk. Ze doen denken aan citrus vruchten en brandstof gecombineerd met zoet afwasmiddel. Door haar complexe geur is deze cannabis soort een echte must have voor iedere fijnproever. Deze snel groeiende plant wordt niet erg groot. Ze bereiken een maximale grootte van ongeveer 160 centimeter. Dit maakt haar aantrekkelijk om in kleine ruimtes gehouden te worden. De O.G. Kush bestaat voor 75% uit indica genen en voor 25% uit sativa genen, wat ook de reden is dat de planten klein blijven en compact en bossering groeien. Ze heeft een dikke stam en iets wat kortere dikke stengels. Door deze robuuste vorm hebben de takken minder moeite om de grote plakkerige toppen omhoog te houden.

De O.G. Kush heeft een snelle bloeiperiode van maar 8 tot 9 weken. Ze kan binnen en buiten gehouden worden. Buiten zijn deze planten rond half oktober op hun hoogtepunt. Rond deze tijd zal je plant het meeste THC hebben en zal het effect het meest aangenaam zijn. Ze is redelijk bestand tegen schimmels en ziektes maar houdt toch het meest van een lekker zonnetje.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 tot 9 weken

Eind bloeitijd buiten

Half oktober

O.G. Kush

From 8.50

The O.G. KUSH is a super potent cannabis strain that originated in California. This strain can reach a THC level of 20% and provides a strong effect. The plants remain fairly small and often do not grow taller than 160 centimetres. This strain grows compact and produces thick stems, which is also necessary to hold up the heavy buds. The wonderfully smelling terpenes of the O.G. Kush make this strain perfect for anyone who cares about quality.

SKU: N/A Category:

The O.G. Kush by Royal Queen Seeds is one of the most potent strains this company has ever released. The THC content of this strain can reach a height of 20%. As a result, the effect of this strain is often underestimated. You will be amazed at how powerful the effect of this strain is. This is also one of the reasons it is so sought after by cannabis enthusiasts and coffee shops. The O.G. Kush is a true old school strain that has remained popular over the years thanks to her great results. These seeds have also won many cups and other cannabis awards.

How this strain originated is not fully known. Because it has been so long since this strain was created, it is impossible to find out exactly how it came to be and who the parents of this cannabis strain were. In any case, the strain originated in Northern California, where many master breeders come from. There are rumors that it was created by crossing a Chemdawg with Pakistan Kush and a Lemon Thai. There are rumors that it was created by crossing a Chemdawg with Pakistan Kush and a Lemon Thai.

De terpenen van de O.G. Kush zijn uniek en ruiken echt heerlijk. The terpenes of the O.G. Kush are unique and smell really delicious. Due to its complex smell, this cannabis strain is a real must-have for every connoisseur. This fast growing plant does not grow very tall. They reach a maximum size of about 160 centimeters. This makes her attractive to be kept in small spaces. The O.G. Kush consists of 75% indica genes and 25% sativa genes, which is also the reason that the plants stay small and grow compact and bushy. She has a thick trunk and slightly shorter thick stems. This robust shape makes it easier for the branches to hold up the large sticky buds.

The O.G. Kush has a fast flowering time of only 8 to 9 weeks. She can be kept indoors and out. Outdoors, these plants are at their peak around mid-October. Around this time your plant will have the most THC and the effect will be most pleasant. She is fairly resistant to fungi and diseases, but still prefers a nice sun.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 to 9 weeks

Eind bloeitijd buiten

Half October