Monsterbud

From 8.00

De Monsterbud van Growers Choice is speciaal gecreëerd om een zo groot mogelijke opbrengst te genereren. Door een White widow te kruisen met een Amnesia Haze, is het de kwekers van Growers Choice gelukt om deze productieve strain te ontwikkelen. Onder de juiste omstandigheden kan de Monsterbud erg groot worden, er zijn zelfs planten gemeten met een hoogte van 4.5 meter! Naast de enorme omvang van de Monsterbud beschikken de buds over een hoog THC gehalte, deze kan oplopen tot een percentage van 25%! De Monsterbud bestaat voor 30% uit indica en 70% uit sativa genetica. Het effect is creatief en relaxed. Wil jij een keer een recordpoging wagen? De Monsterbud is de perfecte strain om jou hier bij te helpen.

SKU: N/A Category:

De Monsterbud van Growers Choice is is speciaal gecreëerd om een zo groot mogelijke opbrengst te genereren. De Monsterbud heeft haar naam gekregen vanwege de enorme groeikracht van deze strain. Gemiddeld worden de planten binnen 130 tot 170 centimeter terwijl ze buiten gemiddeld 220 tot 270 cm worden. onder de perfecte omstandigheden kan de Monsterbud zelfs een lengte van 4.5 meter bereiken! De omvang in combinatie met de vele dikke buds resulteren in ware recordopbrengsten, hier durven veel cannabisliefhebbers alleen maar van durven te dromen. Omdat de enorme toppen erg zwaar zijn is het soms nodig om de takken te ondersteunen zodat ze niet buigen of afbreken. Ook is het in sommige gevallen noodzakelijk om Low Stress Training technieken toe te passen, omdat de planten anders gewoon te groot worden.

De Monsterbud is een snel groeiende wietsoort die binnen, buiten en in een greenhouse kan groeien. Omdat de Monsterbud zo groot wordt zal het je niet verbazen dat ze veel voeding en veel licht nodig heeft, veel meer als gemiddelde wietplanten. Buiten houdt zij er van om de hele dag vol in de zon te staan, dit zal uiteindelijk ook resulteren in een grotere opbrengst. Wil jij een keer een recordpoging wagen? De Monsterbud is de perfecte strain om jou hier bij te helpen.

Het is de kwekers van Growers Choice weer eens gelukt om een echte krachtpatser te creëren. De Monsterbud is ontstaan door het kruisen van een Amnesia met een White Widow. Naast de verbazingwekkende omvang van de Monsterbud beschikt deze plant ook nog over een hoog THC gehalte, die een hoogte heeft van 21 tot 25%! De sterke eigenschappen van de amnesia haze en ondertonen van de White Widow komen duidelijk naar voren in het effect van de Monsterbud. Een krachtige creatieve en relaxed vibe is wat je kunt verwachten.

De Monsterbud bestaat voor 30% uit indica genetica en voor 70% uit sativa genetica. De planten hebben een redelijk korte bloeiperiode van ongeveer 9 weken. In het begin van de bloeifase zullen de planten nog een tijdje door groeien, dit is in sommige gevallen iets om rekening mee te houden. in het geurprofiel van de Monsterbud komen de aroma’s van de White Widow en Amnesia Haze sterk naar boven. De Monsterbud is in de derde week van oktober op haar hoogtepunt en klaar voor de schaar.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 weken

Monsterbud

From 8.00

The Growers Choice Monsterbud has been specially created to generate the highest possible yield. By crossing a White widow with an Amnesia Haze, the breeders at Growers Choice have succeeded in developing this productive strain. By crossing a White widow with an Amnesia Haze, the breeders at Growers Choice have succeeded in developing this productive strain. In addition to the enormous size of the Monsterbud, the buds have a high THC content, which can reach a percentage of 25%! The Monsterbud consists of 30% indica and 70% sativa genetics. The effect is creative and relaxed. Do you want to make a record attempt? The Monsterbud is the perfect strain to help you with this.

SKU: N/A Category:

The Monsterbud from Growers Choice has been specially created to generate the highest possible yield. The Monsterbud got its name because of the enormous vigor of this strain. On average, the plants grow to 130 to 170 centimeters indoors, while they grow to an average of 220 to 270 cm outdoors. under the perfect conditions, the Monsterbud can even reach a length of 4.5 meters! The size in combination with the many thick buds results in true record yields, which many cannabis enthusiasts only dare to dream of. Because the huge buds are very heavy it is sometimes necessary to support the branches so that they do not bend or break. In some cases it is also necessary to apply Low Stress Training techniques, because otherwise the plants will simply become too large.

The Monsterbud is a fast-growing cannabis strain that can be grown indoors, outdoors and in a greenhouse. Because the Monsterbud grows so large, it will not surprise you that she needs a lot of nutrition and a lot of light, much more than average cannabis plants. Outdoors she likes to be in full sun all day, this will eventually result in a higher yield. Do you want to make a record attempt? De Monsterbud is de perfecte strain om jou hier bij te helpen.

The growers of Growers Choice have once again succeeded in creating a real powerhouse. The Monsterbud was created by crossing an Amnesia with a White Widow. In addition to the amazing size of the Monsterbud, this plant also has a high THC content, which has a height of 21 to 25%! The strong characteristics of the amnesia haze and undertones of the White Widow are clearly visible in the effect of the Monsterbud. A powerful creative and relaxed vibe is what you can expect.

The Monsterbud consists of 30% indica genetics and 70% sativa genetics. The plants have a fairly short flowering period of about 9 weeks. In the beginning of the flowering phase, the plants will continue to grow for a while, in some cases this is something to take into account. in the scent profile of the Monsterbud, the aromas of the White Widow and Amnesia Haze come out strongly. The Monsterbud is at its peak in the third week of October and ready for the scissors.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 weeks