Lowryder Auto

From 17.50

De Lowryder auto van Vision Seeds heeft misschien wel de snelste groei en bloeicyclus van alle strains. Deze plant groeit zo snel dat er soms als geoogst kan worden 8 weken nadat de zaadje zijn ontkiemt! De Lowryder auto blijft klein en begint automatisch al erg vroeg met bloeien. Plantjes worden meestal niet groter als 50 centimeter. De wietzaadjes zijn vrouwelijk en leveren kleine compacte planten op. De Lowryder auto bestaat voor 80% uit indica genen en voor 20% uit sativa genen.

SKU: N/A Category:

De Lowryder auto van Vision Seeds is één van de snelst groeiende wietsoorten ter wereld. Als snelheid en tijd voor jou een rol speelt dan is de Lowryder auto een interessante keuze. Onder goede omstandigheden is het mogelijk om de Lowryder auto super snel te oogsten, vanaf het moment dat de zaadjes zijn ontkiemt duurt het 8 weken. Na deze tijd zijn de plantjes klaar zijn voor de schaar.

De Lowryder auto is speciaal op de markt gebracht vanwege haar snelle groei en bloeifase, ook de omvang van de planten heeft een belangrijke rol gespeeld. Ze is ontstaan door de genetica van de Williams Wonder samen te voegen met de genetica van de N.L. No.2 en de Mexican Ruderalis. De meeste pheno’s worden niet groter als 50 centimeter, waardoor ze goed gedijen op plekken waar weinig ruimte is. De Lowryder heeft minder voeding nodig als de gemiddelde cannabissoort.  Ook blijven de wortels kleiner, daardoor staan ze vaak in potten van maximaal 11 liter. Omdat de Lowryder erg klein blijft zal de opbrengst ook niet erg groot worden, met een record van 50 gram per plant mag je al heel blij zijn, opbrengsten van 50 gram per plant komen niet vaak voor, alleen als de planten onder perfecte groeiomstandigheden gedijen.

De wietzaadjes van de Lowryder auto zijn allemaal feminized/gefeminiseerd, dit houdt in dat de planten die uit deze zaden komen vrouwelijk zijn. De Lowryder heeft een zeer korte groeifase die wordt gevolgd door een  korte bloeifase. Je zult er versteld van staan hoe snel de eerste bloeiharen zichtbaar zijn. Ook het gemak waarmee de Lowryder auto groeit maakt haar een interessante keuze voor beginnende en wat meer ervaren hobbyisten.

De Lowryder auto van Vision Seeds bestaat voor 80% uit indica genen en voor 20% uit sativa genen, de indica dominante eigenschappen komen ook naar voren in het effect van deze wietsoort. Ondanks het gemiddeld  THC gehalte van  14%  zal de Lowryder auto zorgen voor een rustige ontspannen effect.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 tot 10 weken

Lowryder Auto

From 17.50

The Lowryder auto from Vision Seeds has arguably the fastest growth and flowering cycle of any strain. This plant grows so fast that it can sometimes be harvested as early as 8 weeks after the seeds have germinated! The Lowryder auto stays small and automatically starts flowering very early. Plants usually do not grow larger than 50 centimeters. The cannabis seeds are female and produce small compact plants. The Lowryder auto consists of 80% indica genes and 20% sativa genes.

SKU: N/A Category:

The Lowryder auto from Vision Seeds is one of the fastest growing cannabis strains in the world. If speed and time are important to you then the Lowryder car is an interesting choice. Under good conditions it is possible to harvest the Lowryder auto super fast, from the moment the seeds have germinated it takes 8 weeks. After this time, the plants are ready for the scissors.

The Lowryder auto was specially marketed because of its fast growth and flowering phase, the size of the plants also played an important role. It was created by merging the genetics of the Williams Wonder with the genetics of the N.L. No.2 and the Mexican ruderalis. Most phenos don’t grow taller than 50 centimeters, which means they thrive in tight spaces. The Lowryder requires less nutrition than the average cannabis strain. The roots also remain smaller, so they are often in pots of a maximum of 11 liters. Because the Lowryder remains very small, the yield will not be very large, with a record of 50 grams per plant you can be very happy, yields of 50 grams per plant are not common, only if the plants thrive under perfect growing conditions.

The cannabis seeds of the Lowryder auto are all feminized/feminized, which means that the plants that come from these seeds are female. The Lowryder has a very short growth phase followed by a short flowering phase. You will be amazed at how quickly the first flowering hairs are visible. The ease with which the Lowryder car grows also makes it an interesting choice for novice and more experienced hobbyists.

The Lowryder auto from Vision Seeds consists of 80% indica genes and 20% sativa genes, the indica dominant characteristics also come to the fore in the effect of this cannabis strain. Despite the average THC content of 14%, the Lowryder auto will provide a calm relaxing effect.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 to 10 weeks