Green-O-Matic

From 7.00

De Green-O-Matic van Greenhouse Seeds is een super snelle autoflower soort. Nadat de zaadjes zijn ontkiemt hebben deze ongeveer 6 tot 7 weken nodig voor de gehele cyclus. Maar de snelle groei en bloei van deze strain zijn niet de enige voordelen. De Green-O-Matic is speciaal ontwikkeld om gewoon door te groeien als de temperatuur 10 graden of warmer is. Al deze voordelen samen maken haar een interessante keuze voor zowel beginnende als ervaren cannabisliefhebbers.

SKU: N/A Category:

De Green-O-Matic van Greenhouse Seeds is een strain die automatisch zal beginnen met bloeien. De Green-O-Matic staat bekend als één van de snelste autoflower cultivars. Ze heeft ongeveer 55 dagen nodig om op haar hoogtepunt te komen, vanaf het moment dat de zaadjes uitgekomen zijn. Door de snelle groei en bloeicyclus van de Green-O-Matic zijn deze wietzaadjes een interessante keuze voor growers met minder ervaring. Omdat deze autoflowers variant zo snel klaar is kiezen veel hobbyisten er voor om meerdere cyclussen per zomer te draaien.

De Green-O-Matic is een Super Sterke Autoflower soort die goed bestand is tegen lagere temperaturen. Ze zal gewoon door groeien als de temperatuur maar boven de 10 graden blijft. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ze het best gedijd als de temperatuur tussen de 22 en 27 graden is. De Green-O-Matic is niet alleen goed bestand tegen koudere dagen, haar genetica is speciaal ontwikkeld om schimmels, ziektes en plagen op een afstandje te houden.

De wietzaadjes van de Green-O-Matic zijn zelfbloeiend en allemaal vrouwelijk. Het heeft veel tijd en energie gevraagd van de kwekers van Greenhouse Seeds om deze strain te creëren.  Voor het kruisen van de Green-O-Matic is er gebruik gemaakt van de Ruderalis X Maroccan X White Dwarf X Low rider. Door zorgvuldig te kweken en alleen de beste resultaten te selecteren is het de kwekers geluk om Green-O-Matic te ontwikkelen, de perfecte autoflower genetica voor buiten!

De Green-O-Matic bestaat voor 10% uit sativa genetica, voor 80% uit indica genetica en voor 10% uit ruderalis genetica. Het effect is mild en zal niet lang op zich laten wachten. Het rustgevende gevoeld houdt uren aan en werkt kalmerend voor geest en lichaam. De Green-O-Matic is een kleine wietsoort die weinig geduld zal eisen. Ze kan een THC gehalte van 15% bereiken en een CBD gehalte van 0-1%.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

6 tot 7 weken

Green-O-Matic

From 7.00

The Green-O-Matic from Greenhouse Seeds is a super fast autoflower strain. After the seeds have germinated, they need about 6 to 7 weeks for the entire cycle. But the fast growth and flowering of this strain are not the only advantages. The Green-O-Matic has been specially developed to continue to grow when the temperature is 10 degrees or warmer. All these benefits together make her an interesting choice for both novice and experienced cannabis enthusiasts.

SKU: N/A Category:

The Green-O-Matic by Greenhouse Seeds is a strain that will start flowering automatically. The Green-O-Matic is known as one of the fastest autoflower cultivars. It takes about 55 days to reach its peak from the time the seeds have sprouted. Due to the fast growth and flowering cycle of the Green-O-Matic, these cannabis seeds are an interesting choice for growers with less experience. Because this autoflowering variety is ready so quickly, many hobbyists choose to run several cycles per summer.

The Green-O-Matic is a Super Strong Autoflower strain that can withstand lower temperatures well. She will continue to grow as long as the temperature stays above 10 degrees. This does not alter the fact that it thrives best when the temperature is between 22 and 27 degrees. The Green-O-Matic is not only resistant to colder days, its genetics have been specially developed to keep fungi, diseases and pests at bay.

The cannabis seeds of the Green-O-Matic are autoflowering and all female. It took a lot of time and energy from the breeders at Greenhouse Seeds to create this strain. The Ruderalis X Maroccan X White Dwarf X Low rider was used to cross the Green-O-Matic. By breeding carefully and selecting only the best results, growers are lucky enough to develop Green-O-Matic, the perfect outdoor autoflower genetics!

The Green-O-Matic consists of 10% sativa genetics, 80% indica genetics and 10% ruderalis genetics. The effect is mild and will not take long. The soothing feeling lasts for hours and has a calming effect on mind and body. The Green-O-Matic is a small cannabis strain that will require little patience. She can reach a THC level of 15% and a CBD level of 0-1%.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

6 to 7 weeks