Bubblegum XL

From 9.00

De Bubblegum XL van Royal Queen Seeds is een heerlijke zoete strain, die bekend staat om haar grote opbrengsten. Deze gefeminiseerde wietzaadjes kunnen een THC gehalte van 19% bereiken. Ze hebben een snelle bloeitijd van 8 tot 9 weken. Het korte wachten zal worden beloond met compacte groene toppen. De planten ruiken zoeter als de meeste Amsterdamse wietsoorten. de zoete citrus achtige geuren met aardse ondertonen zullen een waar genot zijn voor je geur en smaak zintuigen.

SKU: N/A Category:

De Bubblegum XL van Royal Queen Seeds is een heerlijke zoete strain. De zaadjes behoren tot de wat nieuwere Amsterdamse genetica, en hebben een iets wat zoeter terpenenprofiel als de wat oudere Amsterdamse strains. De geuren van citrusvruchten met aardse ondertonen zullen gelijk opvallen wanneer je jouw neus boven de groene toppen hangt.

De Bubblegum XL heeft haar naam niet zomaar gekregen.  Ze heeft haar naam verdient omdat er super grote opbrengsten zijn behaald met de Bubblegum XL. De planten groeien redelijk snel en beschikken over sterke dikke takken. Dit is ook wel nodig zodat ze later de groene compacte toppen naar boven kunnen houden. De Bubblegum XL heeft wat meer licht en voedingsstoffen nodig als gemiddelde cannabis strains, dit heeft te maken met de omvang van de planten en de energie die ze nodig hebben om te groeien en bloeien.

De gefeminiseerde wietzaadjes van de Bubblegum XL zijn ontstaan door het kruisen van een Power Plant en een Santa Maria. De kwekers van Royal Queen Seeds hebben alleen de beste eigenschappen uit beide ouders weten te selecteren, hierdoor is de ijzersterke genetica van de Bubblegum XL ontstaan. Ze kan een THC percentage van 19% bereiken en een CBD gehalte die erg laag blijft. Het effect van de Bubblegum XL is rustgevend en relaxed, tegelijkertijd stimuleert het je geest en zorgt voor een aangename vibe.

De Bubblegum XL is een snel bloeiende strain, ze heeft maar 8 tot 9 weken nodig om te bloeien. Wanneer het einde van de planten dichter bij komt zul je versteld staan van het formaat die de toppen kunnen aannemen. De grote groene buds zijn compact en kunnen soms zo zwaar zijn dat de stelen gaan hangen of breken.  Probeer de takken altijd te ondersteunen als de planten hier zelf geen kracht meer voor hebben.

De Bubblegum XL van Royal Queen Seeds kan binnen een lengte van 140 centimeter bereiken. Buiten wordt ze groter en kan ze vrij makkelijk een lengte van 200 centimeter bereiken. Onder de juiste omstandigheden kunnen sommige planten zelfs rond de 300 centimeter hoog worden. De Bubblegum XL bestaat voor 40% uit indica genen en voor 60% uit sativa genen. De zaadjes zijn vrouwelijk en perfect voor iedereen die op zoek is naar een productieve soort.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 tot 9 weken

Bubblegum XL

From 9.00

The Bubblegum XL by Royal Queen Seeds is a deliciously sweet strain known for high yields. These feminized cannabis seeds can reach a THC content of 19%. They have a fast flowering time of 8 to 9 weeks. The short wait will be rewarded with compact green buds. The plants smell sweeter than most Amsterdam cannabis strains. the sweet citrus scents with earthy undertones will delight your smell and taste senses.

SKU: N/A Category:

The Bubblegum XL by Royal Queen Seeds is a deliciously sweet strain. The seeds belong to the somewhat newer Amsterdam genetics, and have a slightly sweeter terpene profile than the somewhat older Amsterdam strains. The scents of citrus fruits with earthy undertones will immediately catch your eye when you hang your nose over the green buds.

The Bubblegum XL didn’t just get its name. She has earned her name because super big yields have been achieved with the Bubblegum XL. The plants grow fairly quickly and have strong thick branches. This is also necessary so that they can keep the green compact buds upwards later. The Bubblegum XL needs a bit more light and nutrients than average cannabis strains, due to the size of the plants and the energy they need to grow and flower.

The feminized cannabis seeds of the Bubblegum XL were created by crossing a Power Plant and a Santa Maria. The breeders at Royal Queen Seeds have only managed to select the best traits from both parents, creating the rock-solid genetics of the Bubblegum XL. She can reach a THC percentage of 19% and a CBD level that remains very low. The effect of the Bubblegum XL is soothing and relaxed, at the same time it stimulates your mind and provides a pleasant vibe.

The Bubblegum XL is a fast flowering strain, she only needs 8 to 9 weeks to flower. When the end of the plants gets closer you will be amazed at the size the buds can take. The large green buds are compact and can sometimes be so heavy that the stems hang or break. Always try to support the branches if the plants no longer have the strength for this.

The Bubblegum XL from Royal Queen Seeds can reach a length of 140 centimeters within. Outdoors she grows taller and can easily reach a length of 200 centimeters. Under the right conditions, some plants can even reach a height of around 300 centimeters. The Bubblegum XL consists of 40% indica genes and 60% sativa genes. The seeds are feminine and perfect for anyone looking for a productive strain.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 to 9 weeks