Bubba Kush

From 10.00

De Bubba Kush is een super oude strain die nog steeds erg populair is vanwege haar sterke genen en prachtige eigenschappen. Deze strain bestaat voor 70% uit indica en voor 30% uit sativa genetica. Ze kan een super hoog THC gehalte van wel 29% bereiken! De Bubba Kush is erg krachtig en gaat gepaard met een vrolijke en ontspannen vibe. Door de jaren heen is de Bubba Kush uitgegroeid tot een zeer sterke strain die te houden is onder verschillende omstandigheden. Ze is goed bestand tegen schimmels, ziektes en plagen. Hierdoor is  ze een echte aanrader is voor iedereen die op zoek is naar zaden die die zorgen voor een prachtig eindresultaat.

SKU: N/A Category:

De Legendarische Bubba Kush van Barneys Farm is een echte winnaar op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. Deze strain is al eeuwen lang erg populair in verschillende werelddelen en is zelfs tot op de dag van vandaag een must have voor elke hobbyist en coffeeshop. De Bubba Kush is een strain die goed bestand is tegen schimmels en plagen, maar ook tegen extreme weersomstandigheden. Dit maakt haar uitermate geschikt maakt om te houden in Europese landen, waar het weer soms erg warm is maar ook koud en vochtig kan zijn. Deze strain wordt binnen niet erg groot, waar ze maximaal 120 centimeter hoog wordt. Buiten kan deze strain wel 200 centimeter worden, maar blijft het meestal tot 150 centimeter. Ondanks dat de planten klein blijven zijn ze erg productief. soms worden de toppen zo zwaar dat de stengels afbreken of naar beneden gaan hangen. Houdt hier dus rekening mee!

De zaden van de Bubba Kush zijn gefeminiseerd. Dit wilt zeggen dat alle zaden vrouwelijk zijn. Deze robuuste strain heeft een zeer uniek terpenen-profiel die de gemiddelde stoner niet kan weerstaan. De Bubba Kush ruikt naar zoete hasj, diesel en aards achtige ondertonen. Naast haar prachtige uiterlijk kan deze strain een THC percentage van wel 29% bereiken! De grote dikke bloemen zijn bedekt met plakkerige zoet ruikende trichomes. Omdat deze strain zo veel trichomes bevat wordt ze vaak gebruikt om hasj en andere extracten van te maken. Hierom is deze cannabis soort ook veel terug te vinden in landen zoals India en Marokko.

De genetica bestaan voor 70% uit indica genetica en voor de overige 30% uit sativa genetica. Ze is ontstaan uit het kruizen van een Afghan Kush Landrace met een krachtige OG Kush. Door de vele jaren breeden is deze strain erg sterk geworden en zijn alleen de goede eigenschappen over gebleven en versterkt. Vergeleken met andere planten is de Bubba Kush erg makkelijk te houden en  het resultaat is van een ongekend hoge kwaliteit.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 tot 9 weken

Bubba Kush

From 10.00

The Bubba Kush is a super old strain that is still very popular because of her strong genetics and beautiful traits. This strain consists of 70% indica and 30% sativa genetics. She can reach a super high THC level of up to 29%! The Bubba Kush is very potent and accompanied by a happy and relaxed vibe. Over the years, the Bubba Kush has grown into a very strong strain that can be kept under different conditions. It has good resistance to fungi, diseases and pests. This makes her highly recommended for anyone looking for seeds that provide a beautiful end result.

SKU: N/A Category:

Barneys Farm’s Legendary Bubba Kush is a real winner in quality and quantity. This strain has been very popular in different parts of the world for centuries and is even today a must have for every hobbyist and coffee shop. The Bubba Kush is a strain that is resistant to mold and pests, as well as to extreme weather conditions. This makes her ideal for keeping in European countries, where the weather is sometimes very hot but can also be cold and humid. This strain does not grow very tall indoors, reaching a maximum height of 120 centimeters. Outdoors, this strain can grow up to 200 centimeters, but it usually stays up to 150 centimeters. Despite the fact that the plants remain small, they are very productive. sometimes the buds become so heavy that the stems break off or hang down. So keep this in mind!

The seeds of the Bubba Kush are feminized. This means that all seeds are female. This robust strain has a very unique terpene profile that the average stoner can’t resist. The Bubba Kush smells of sweet hash, diesel and earthy undertones. In addition to her beautiful appearance, this strain can reach a THC percentage of up to 29%! The large thick flowers are covered with sticky sweet smelling trichomes. Because this strain contains so many trichomes, it is often used to make hash and other extracts. This is why this cannabis strain can also be found in countries such as India and Morocco.

The genetics consist of 70% indica genetics and the other 30% sativa genetics. She was created by crossing an Afghan Kush Landrace with a potent OG Kush. Through the many years of breeding this strain has become very strong and only the good qualities have remained and strengthened. Compared to other plants, the Bubba Kush is very easy to keep and the result is of an unprecedented high quality.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

8 to 9 weeks