Blue Dream Sherbet

From 10.00

De Blue Dream Sherbet is een krachtige strain die een THC percentage van wel 25 tot 30% kan bereiken! De planten zijn compact en worden niet erg groot. Toch is het een zeer productieve strain die niet veel eisen heeft. Door haar sterke genetica zijn deze wietzaadjes goed bestand tegen schimmels en ziektes, hierdoor gedijt deze strain goed  in warme, maar ook gematigd vochtige omgevingen. Deze strain staat bekend om haar prachtige blauwe, roze en witte kleuren die tijdens de laatste paar weken van de bloeifase zichtbaar kunnen worden.

SKU: N/A Category:

De Blue Dream Sherbet is een krachtige en kleurrijke strain. Ze is ontstaan door het kruizen van de legendarische Blue Dream met een Sunset Sherbet, wat op zichzelf al geweldige strains zijn. De Blue Dream staat bekend om haar prachtige kleuren, unieke smaak en hoge bestendigheid tegen ziektes, plagen en een vochtig klimaat. De Sunset Sherbet is ook een zeer geliefde strain die voornamelijk populair is in de Verenigde Staten en California. Door deze 2 strains met elkaar te kruizen zijn de wietzaadjes ontstaan van de Blue Dream Sherbet. Deze strain heeft alleen de beste eigenschappen van haar ouders waardoor ze een echte aanrader is voor iedereen die voor kwaliteit kiest.

De Blue Dream Sherbet bestaat voor 40% uit indica genetica en voor 60% uit Sativa genetica. De planten zien er compact uit en hebben veel vertakkingen, waar later de kleurrijke plakkerige toppen uit zullen groeien die bedekt zijn met een dikke laag trichomes. Deze strain kan de kleuren wit, roze en blauw krijgen in de laatste paar weken van de bloeifase. Deze kleuren zullen nog meer tot uiting komen wanneer de temperatuur wat lager is als normaal in de laatste weken van de bloei. De Blue Dream Sherbet is een super krachtige strain met een hoog THC percentage die kan stijgen tot een waanzinnige hoogte van maar liefst 30%! Het CBD gehalte van de Blue Dream Sherbet is daar in tegen erg laag. Deze strain heeft een vrij korte bloeiperiode van maar 9 weken, waardoor ze al in de laatste week van september klaar is voor de schaar. De planten hebben dikke sterkte takken. Dit is ook wel nodig, want de bloemen kunnen groot en compact worden waardoor ze veel gaan wegen.

De wietzaadjes van deze plant zijn feminised, dat houdt in dat er alleen maar vrouwelijke planten uit de zaden zullen komen en geen mannelijke planten. Deze strain is goed bestand tegen wat kouder weer waardoor ze goed buiten gehouden kan worden. Doordat de genetica erg sterk is en de planten goed bestand zijn tegen schimmels en ziektes, zijn deze zaadjes ook interessant voor beginnende hobbyisten. Binnen kunnen deze planten rond de 160 centimeter groot worden terwijl ze buiten een hoogte van wel 200 centimeter kunnen bereiken. Deze planten worden vaak getraind om ze lager en nog compacter te houden.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 tot 10 weken

Eind bloeitijd buiten

Oktober

Blue Dream Sherbet

From 10.00

The Blue Dream Sherbet is a potent strain that can reach a THC percentage of 25 to 30%! The plants are compact and do not grow very large. Still, it is a very productive strain that is not very demanding. Due to its strong genetics, these cannabis seeds are highly resistant to fungi and diseases, which means that this strain thrives in warm, but also moderately humid environments. This strain is known for its beautiful blue, pink and white colors that can show during the last few weeks of the flowering phase.

SKU: N/A Category:

The Blue Dream Sherbet is a potent and colorful strain. She was created by crossing the legendary Blue Dream with a Sunset Sherbet, which are great strains in their own right. The Blue Dream is known for its beautiful colours, unique taste and high resistance to diseases, pests and a humid climate. The Sunset Sherbet is also a much loved strain that is especially popular in the United States and California. By crossing these 2 strains with each other, the cannabis seeds of the Blue Dream Sherbet were created. This strain only takes the best traits from her parents, making her a real must for anyone looking for quality.

The Blue Dream Sherbet consists of 40% Indica genetics and 60% Sativa genetics. The plants look compact and have many branches, which will later develop the colorful sticky buds covered with a thick layer of trichomes. This strain can turn white, pink and blue in the last few weeks of the flowering phase. These colors will be even more pronounced when the temperature is somewhat lower than normal in the last weeks of flowering. The Blue Dream Sherbet is a super potent strain with a high THC percentage that can rise to an insane height of 30%! In contrast, the CBD content of the Blue Dream Sherbet is very low. This strain has a fairly short flowering time of only 9 weeks, making her ready for shearing as early as the last week of September. The plants have thick strong branches. This is also necessary, because the flowers can become large and compact, making them weigh a lot.

The cannabis seeds of this plant are feminised, which means that only female plants will come from the seeds and no male plants. This strain can withstand somewhat colder weather, making it a good outdoor grower. Because the genetics are very strong and the plants are resistant to fungi and diseases, these seeds are also interesting for novice hobbyists. Binnen kunnen deze planten rond de 160 centimeter groot worden terwijl ze buiten een hoogte van wel 200 centimeter kunnen bereiken. These plants are often trained to keep them lower and even more compact.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

9 to 10 weeks

Eind bloeitijd buiten

October