Blue Cheese

From 10.00

De Blue Cheese is beroemd vanwege sterke en unieke geur en smaakprofiel. Door een Cheese uit Engeland te kruisen met een blueberry afkomstig uit Amerika is het Royal Queen Seeds gelukt om deze verbazingwekkende strain te creëren. De Blue Cheese bestaat voor 60% uit indica genetica en voor 40% uit sativa genetica. Dit maakt haar de perfecte hybrid strain die goed in balans is en van beide kanten alleen de beste eigenschappen heeft geërfd. De Blue Cheese is redelijk makkelijk te houden en prima bestand tegen schimmels en plantenziektes. Deze planten hebben 50 tot 55 dagen nodig voordat ze op hun hoogtepunt zijn gekomen. De Blue Cheese zal een lengte bereiken van 100 tot 160 centimeter.

SKU: N/A Category:

De Blue Cheese van Royal Queen Seeds is een perfecte hybrid strain. Ze heeft in der loop der jaren veel marihuana liefhebbers tevreden gemaakt dankzij haar unieke effecten. Het begon allemaal met een favoriete Cheese afkomstig uit Engeland. Deze strain is weer gekruist met een heerlijke fruitige en zeer zoete Blueberry afkomstig uit Amerika. Het resultaat van deze 2 strains is weer terug gekruist met de Cheese zodat de Cheese eigenschappen meer tot uiting zijn gekomen. Het resultaat van deze kruising is de prijswinnende Blue Cheese gewonden. De geur van deze  marihuana planten is intens en heeft  hele kenmerkende “cheese” aroma’s.

Het is Royal Queen Seeds weer eens gelukt om een Perfecte nieuwe wietsoort te ontwikkelen van 2 wietsoorten die eigenlijk al perfect waren. De Blue Cheese is een echte aanrader voor zowel beginnende als ervaren hobbyisten. Een echte aanrader voor iedereen die een keer echt iets anders wilt proberen! Deze perfecte hybrid bestaat voor 60% uit indica genen en voor 40% uit sativa genen. Dit is te merken aan de het relaxed effect waar deze strain in zal resulteren. Doordat de indica genen in deze planten overheersen heeft deze strain een bossige en compacte uithaling. De planten kunnen binnen en lengte van 160 centimeter bereiken, terwijl ze buiten een lengte van wel 200 centimeter kunnen bereiken. De planten hebben een korte bloeitijd van maar 7 tot 8 weken. Ongeacht dat de planten minder lang de tijd hebben om te bloeien kunnen de toppen zwaar en compact worden.

Deze vrouwelijke wietzaadjes kunnen een THC gehalte bereiken met een hoogte van 19%. Het CBD gehalte in deze strain is gemiddeld waardoor de THC overheerst. Het resultaat hier van is een super relaxte tijd met met veel ontspanning. Vind jij de geur belangrijk en wil jij een keer iets speciaals proberen? Dan is de Blue Cheese van Royal Queen Seeds de beste keuze voor jou. Bestel de zaden nu en begin een nieuw avontuur.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

7 tot 8 weken

Blue Cheese

From 10.00

The Blue Cheese is famous for its strong and unique aroma and flavor profile. By crossing a Cheese from England with a blueberry from America, Royal Queen Seeds managed to create this amazing strain. The Blue Cheese consists of 60% indica genetics and 40% sativa genetics. This makes her the perfect hybrid strain that is well balanced and inherits only the best traits from both sides. The Blue Cheese is fairly easy to keep and very resistant to fungi and plant diseases. These plants need 50 to 55 days to reach their peak. The Blue Cheese will reach a length of 100 to 160 centimeters.

SKU: N/A Category:

The Blue Cheese from Royal Queen Seeds is a perfect hybrid strain. She has satisfied many marijuana enthusiasts over the years with her unique effects. It all started with a favorite Cheese from England. This strain has again been crossed with a delicious fruity and very sweet Blueberry from America. The result of these 2 strains has been backcrossed with the Cheese so that the Cheese traits are more pronounced. The result of this crossing is the award-winning Blue Cheese Wounds. The smell of these marijuana plants is intense and has very distinctive “cheese” aromas.

Royal Queen Seeds has once again succeeded in developing a Perfect new cannabis strain from 2 cannabis strains that were already perfect. The Blue Cheese is highly recommended for both novice and experienced hobbyists. Highly recommended for anyone who really wants to try something different! This perfect hybrid consists of 60% indica genes and 40% sativa genes. This is noticeable in the relaxed effect that this strain will result in. Due to the predominance of the indica genes in these plants, this strain has a bushy and compact appearance. The plants can reach a length of 160 centimeters indoors, while they can reach a length of 200 centimeters outdoors. The plants have a short flowering time of only 7 to 8 weeks. Even though the plants have less time to flower, the buds can become heavy and compact.

These female cannabis seeds can reach a THC content with a height of 19%. The CBD content in this strain is average, with the THC predominant. The result of this is a super relaxed time with lots of relaxation. Do you think the scent is important and do you want to try something special? Then the Blue Cheese from Royal Queen Seeds is the best choice for you. Order the seeds now and start a new adventure.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

7 to 8 weeks