Blue Cheese Autoflower

From 25.00

De Blue Cheese auto van Barneys Farm een super snelle autoflower variant die bekend staat om haar sterke geur, waar ook de naam “cheese” vandaan kmot. De Blue Cheese is dankzij haar unieke terpenen profiel een zeer gewilde strain. Het is Barneys Farm gelukt om een super snelle autoflower variant van de originele Blue Cheese te maken. De Blue Cheese autoflower heeft de zelfde eigenschappen als de orignele Blue Cheese, alleen is de autoflower variant veel sneller klaar. Hierdoor is ze een goede optie om mee te beginnen.  Deze strain heeft in totaal 10 tot 11 weken nodig. Ze is ook zeer productief in vergelijking met andere “cheese” soortjes.

SKU: N/A Category:

De Blue Cheese autoflower van Barneys farm is een autoflower variant van de originele Blue Cheese die bekend staat om haar unieke en zeer sterke geur. Deze geur doet vaak denken aan rijpe bosbessen en kaas met aard-achtige ondertonen. Het is belangrijk om te weten dat deze strain veel sterker ruikt als een gemiddelde wietplant. Houd hier dus rekening mee in verband met buren.

Het is Barneys Farm gelukt om een sterke autoflower variant te maken van de originele Blue Cheese. Door deze Blue Cheese te kruizen met een met een stabiele ruderalis is het na een lange tijd gelukt om deze autoflower zaadjes te ontwikkelen. Deze indica dominate autoflower  heeft een korte groeicyclus van 10 tot 11 weken. Na deze tijd zijn de lady’s op hun best. Deze soort wordt niet erg groot. De gemiddelde maximale lengte ligt rond de 80 tot 100 centimeter. Echter heeft dit niks te maken met de productie van deze strain. De Blue Cheese autoflower krijgt grote compacte toppen die soms ondersteunt moeten worden vanwege het gewicht wat deze bloemen met zich mee dragen.

De Blue Cheese autoflower is een sterke strain die die goed gedijt in landen met een wisselvallig klimaat. Deze strain houdt van veel licht maar is ook goed bestand tegen een flinke regenbui en wat koudere dagen. Schimmels en ziektes maken weinig kans vanwege de krachtige genetica van deze autoflower plant. Ondanks dat de Blue Cheese autoflower buiten en binnen goed gedijt worden ze vaak gehouden is een greenhouse.

Deze geweldige zaadjes van Barneys Farm zijn ontstaan door het kruisen van een vrouwelijke UK Cheese met een mannelijke Blueberry. Ze is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en ondertussen uitgegroeid tot de best verkocht “cheese” soort wereldwijd. Het THC gehalte van deze planten kan een hoogte van 20% bereiken. Deze soort gaat gepaard met een rustgevende ontspannen vibe. de Blue Cheese is een echte aanrader voor iedereen die een keer iets anders wilt ervaring: iets speciaals.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

10 tot 11 weken

Blue Cheese Autoflower

From 25.00

The Blue Cheese auto from Barneys Farm is a super fast autoflower variety known for its strong scent, which is where the name “cheese” comes from. The Blue Cheese is a highly sought after strain thanks to its unique terpene profile. Barneys Farm has managed to create a super fast autoflowering variant of the original Blue Cheese. The Blue Cheese autoflower has the same properties as the original Blue Cheese, only the autoflower variant is ready much faster. This makes it a good option to start with. This strain needs a total of 10 to 11 weeks. She is also very productive compared to other “cheese” strains.

SKU: N/A Category:

The Blue Cheese autoflower from Barneys farm is an autoflower variant of the original Blue Cheese which is known for its unique and very strong scent. This scent is often reminiscent of ripe blueberries and cheese with earthy undertones. It is important to know that this strain smells much stronger than an average cannabis plant. So keep this in mind in connection with neighbors.

Barneys Farm has managed to create a strong autoflowering variant of the original Blue Cheese. By crossing this Blue Cheese with a stable ruderalis, we managed to develop these autoflower seeds after a long time. This indica dominant autoflower has a short growing cycle of 10 to 11 weeks. After this time the ladies are at their best. This species does not grow very large. The average maximum length is around 80 to 100 centimeters. However, this has nothing to do with the production of this strain. The Blue Cheese autoflower gets large compact buds that sometimes need to be supported because of the weight these flowers carry.

The Blue Cheese autoflower is a strong strain that thrives in countries with a changeable climate. This strain likes a lot of light but can also withstand a heavy rain shower and some colder days. Fungi and diseases have little chance due to the powerful genetics of this autoflowering plant. Although the Blue Cheese autoflower thrives well outdoors and indoors, they are often kept as a greenhouse.

These great seeds from Barneys Farm were created by crossing a female UK Cheese with a male Blueberry. It originated in the United Kingdom and has since become the best-selling “cheese” variety worldwide. The THC content of these plants can reach a height of 20%. This strain is accompanied by a soothing relaxed vibe. the Blue Cheese is highly recommended for anyone who wants to experience something different: something special.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

10 to 11 weeks