Auto Xtreme

From 15.95

De Auto Xtreme van Dutch Passion is ontstaan doordat 2 zaadbanken met meester breeders samen zijn gekomen. Dutch Passion heeft in samenwerking met Dinafem Seeds 2 jaar gewerkt aan het creëren van de Auto xtreme. Ze staat bekend om haar grote opbrengst en grote groene compacte toppen die erg zwaar kunnen worden. Doordat ze makkelijk groeit is de Auto Xtreme een echte aanrader voor beginners. Houdt wel rekening met de lengte van deze autoflower, ze kan namelijk een lengte van 150 centimeter bereiken! Ook heeft ze wat langer nodig dan gemiddelde autoflower soorten. De langere bloeiperiode en snelle groei van deze strain hebben er toe geleid dat de Auto Xtreme extreem grote opbrengsten zal opleveren.

SKU: N/A Category:

De Auto Xtreme van Dutch passion is ontstaan in 2013 doordat 2 zaadbanken hun beste breeders bij elkaar hebben weten te brengen. De beste kwekers van Dutch Passion en Dinafem Seeds hebben er in totaal ruim 2 jaar over gedaan om deze super autoflower variant te kweken. Door dit 2-jarige traject is het de breeders gelukt om de Auto Xtreme te perfectioneren en genetisch sterker te maken. Het resultaat hier van is een krachtige autoflower die goed bestand is tegen schimmels en plagen. Ze heeft geen moeite met koudere dagen, waardoor ze perfect is voor de wat koelere en vochtigere zomers. Dankzij haar sterke genetica is deze autoflower strain ideaal voor beginnende cannabisliefhebbers.

Je zult versteld staan van de super snelle groei van deze planten in vergelijking met andere autoflower strains. De Auto Xtreme kan binnen zelfs een hoogte van 150 cm bereiken! Als dit voor jou een probleem is,  zorg er dan voor dat je op tijd begint met eventuele trainingstechnieken.

Ook heeft deze autoflower variant wat langer nodig dan gemiddelde autoflowers. Ze zal eerst 3 tot 4 weken groeien waarna ze nog 12 weken nodig heeft om op haar hoogtepunt te komen. De snelle groei van deze plant heeft er toe geleid dat ze ook veel meer produceert als andere autoflowers. Je zult verrast staan van de mega opbrengsten die de Auto Xtremen kan opleveren.

De dikke groene toppen zijn een ware lust voor het oog. De Auto Xtreme is ontstaan door een Amnesia te kruizen met een Super Haze en een sterke Autofem.  De geur en smaak die je gewend bent van de Haze zijn duidelijk terug te herkennen in deze super autoflower soort. Ondanks haar gemiddelde thc percentage van 15% is het effect van deze strain redelijk krachtig.

Ben jij op zoek naar een makkelijke productieve autoflower wietzaadjes? Dan zijn de zaden van de Auto Xtreme zeker een keer de moeite waard om uit te proberen.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

11 tot 12 weken

Auto Xtreme

From 15.95

Dutch Passion’s Auto Xtreme was created when 2 seed banks with master breeders came together. Dutch Passion, in collaboration with Dinafem Seeds, spent 2 years creating the Auto xtreme. She is known for her high yielding and large green compact buds that can grow very heavy. Because it grows easily, the Auto Xtreme is highly recommended for beginners. Keep in mind the length of this autoflower, because she can reach a length of 150 centimeters! She also needs a little longer than average autoflower strains. The extended flowering period and rapid growth of this strain mean that the Auto Xtreme will deliver extremely high yields.

SKU: N/A Category:

The Auto Xtreme from Dutch passion was created in 2013 when 2 seed banks managed to bring their best breeders together. The best breeders from Dutch Passion and Dinafem Seeds have spent a total of more than 2 years growing this super autoflowering variety. Through this 2-year trajectory, the breeders have succeeded in perfecting the Auto Xtreme and making it genetically stronger. The result is a potent autoflower that is highly resistant to mold and pests. She has no problem with colder days, making her perfect for the cooler and more humid summers. Thanks to her strong genetics, this autoflower strain is ideal for budding cannabis enthusiasts.

You will be amazed at the super fast growth of these plants compared to other autoflower strains. The Auto Xtreme can even reach a height of 150 cm indoors! If this is a problem for you, be sure to start any training techniques on time.

This autoflower variant also needs a bit longer than average autoflowers. She will grow for 3 to 4 weeks first, after which she needs another 12 weeks to reach her peak. The rapid growth of this plant has meant that it also produces a lot more than other autoflowers. You will be amazed at the mega returns that the Auto Xtremen can deliver.

The thick green buds are a real feast for the eyes. The Auto Xtreme was created by crossing an Amnesia with a Super Haze and a strong Autofem. The smell and taste that you are used to from the Haze are clearly recognizable in this super autoflower strain. Despite her average THC percentage of 15%, the effect of this strain is quite potent.

Are you looking for easy productive autoflower cannabis seeds? Then the Auto Xtreme seeds are definitely worth trying.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Bloeitijd

11 to 12 weeks